Bản quyền cơ sở dữ liệu bản dịch ICD-10 thuộc Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế với sự đồng ý của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các hình thức sản phẩm thương mại khác phải trích rõ nguồn và được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Ý kiến góp ý về bản dịch xin gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, qua email: qlbv.vn@gmail.com Theo dõi bản cập nhật mới nhất tại trang kcb.vn

Góp ý bản dịch